Regulamin

Postanowienia ogólne

 1. Portal www.zjedzocos.pl jest serwisem, gdzie użytkownicy zamieszczają informacje o lokalach gastronomicznych, a następnie komentują jakość usług przez nie oferowanych.
 2. Zamieszczając informację o lokalu, w tym jego dane adresowe, dane kontaktowe i inne użytkownik oświadcza iż zapoznał się z regulaminem.
 3. Treści zamieszczane przez Użytkownika w Serwisie zamieszczane są na zasadzie art. 14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Serwis zjedzocos.pl nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczone treści, w tym treści komentarzy.
 5. Administrator nie jest inicjatorem transmisji Materiałów, nie wybiera Użytkowników oraz, z zastrzeżeniem warunków opisanych dalej w Regulaminie, nie usuwa ani nie modyfikuje Materiałów.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialność za treść, poprawność, zupełność lub formę Materiałów umieszczanych w ramach Serwisu. Treść i forma Materiałów nie odzwierciedla poglądów lub twierdzeń Administratora.
 7. Uczestnik zjedzocos.pl publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Serwis zjedzcos.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez interanautów na łamach rankingu zjedzocos.pl.
 8. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie Treści i zwalnia Serwis od jakiejkolwiek odpowiedzialności z nimi związanej.
 9. Każdy użytkownik serwisu zjedzocos.pl akceptują ryzyko, również ryzyko finansowe, wynikające z zamieszczania Treści, oświadcza, iż Serwis nie jest stroną w potencjalnym konflikcie na linii Użytkownik : Podmiot (lokal gastronomiczny, właściciel lokalu) lub Użytkownik : Użytkownik.
 10. Użytkownik oświadcza, że nie będzie rościł wynagrodzenia za żadne Treści, które zamieścił w Serwisie.
 11. Lokale gastronomiczne mogą być dodawane przez dowolnego użykownika.
 12. Użytkownik oświadcza, iż dane, które zamieścił w serwisie są zgodne z prawdą.
 13. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za decyzje lub działania jakie Użytkownik podejmie na podstawie danych zawartych w Serwisie.
 14. Administrator Serwisu może bez podania przyczyny odmówić usunięcia komentarza nawet w przyadku wyraźnej prośby jego autora.
 15. Serwis zjedzocos.pl ma pełne prawo do usunięcia lub edycji wpisów, w szczególności, gdy wpis:
  • a) zawiera obraźliwe i niecenzuralne treści
  • b) zawiera treści niezgodne z prawem
  • c) zawiera reklamy innych serwisów WWW poprzez podanie ich nazwy
  • d) zawiera treści niezgodne z prawdą (dot. także danych kontaktowych), tylko gdy administrator serwisu otrzyma wiarygodną wiadomości o bezprawnym charakterze zamieszczonego wpisu
  • e) zawiera treści (także zdjęcia) niezgodne z charakterem serwisu lub też mu szkodzące.
 16. Serwis zjedzocos.pl ma pełne prawo do usunięcia lub edycji wpisów bez podawania przyczyny.
 17. Każdy opublikowany wpis może zostać wyróżniony na stronie głównej. W takim przypadku autorowi wpisu nie przysługuje prawo do roszczenia sobie w związku z tym żadnych korzyści.
 18. Regulamin lub polityka prywatności mogą ulec zmianie w każdej chwili, o czym użytkownicy zostaną poinformowani na stronach serwisu zjedzocos.pl.
 19. Niniejszy Regulamin przestanie obowiązywać w momencie opublikowania przez Serwis nowego Regulaminu.

Reklamacje

 1. Wszelkie uwagi co do działalności serwisu należy zgłaszać za pomocą formularza kontaktowego
 2. Administrator rozpatruje reklamacje w ciągu 60 dni roboczych od daty jej otrzymania, za pomocą poczty elektronicznej. W sytuacji w której dane podane w reklamacji wymagają uzupełnienia Administrator zgłasza przed rozpatrzeniem reklamacji, konieczność ich uzupełnienia poprzez pocztę elektroniczną. Czas udzielenie dodatkowych wyjaśnień przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Administratora jest ostateczne, Użytkownikowi nie przysługuje prawo odwołania się od decyzji Administratora.

Polityka prywatności

Serwis zjedzocos.pl kieruje się dobrem i bezpieczeństwem użytkowników.

 1. Właściciel zobowiązuje się do przechowywania i przetwarzania danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97r. o Ochronie Danych Osobowych. Dz. U. Nr 133 poz. 883, używania ich dla celów związanych ze świadczoną usługą, nie udostępniania ich podmiotom trzecim.
 2. Podobnie jak wiele innych serwisów internetowych, Serwis wykorzystuje pliki „cookies” oraz inne rozwiązania techniczne służące do zbierania informacji dotyczących Państwa wizyt w Serwisie, jak np. adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych i reklamowych, związanych z obsługą działania Serwisu oraz w celu zbierania ogólnych informacji statystycznych o użytkownikach, m.in. po to aby zweryfikować, które części Serwisu cieszą się największą popularnością oraz w jaki sposób moglibyśmy go ulepszyć.
 3. Serwis zjedzocos.pl zastrzega, że firma Google, jako dostawca zewnętrzny, wykorzystuje pliki cookie do wyświetlania reklam w Serwisie. Pliki cookie DART umożliwiają Google wyświetlanie Użytkownikowi konkretnych reklam na podstawie jego wizyt w Serwisie oraz innych witrynach internetowych. Użytkownik może zrezygnować z używania plików cookie DART. W tym celu musi odwiedzić stronę, na której znajduje się Polityka prywatności reklam Google i sieci partnerskiej.
 4. Polityka prywatności może ulec zmianie w każdej chwili, o czym zostaną poinformowani użytkownicy na stronach serwisu zjedzcos.pl. Zmiany wchodzą w życie z dniem publikacji.

Wyszkaj z mapy

Rzeczpospolita Polska
Najlepiej oceniane salony kosmetyczne